Przeglądaj źródła

Update 'README.md'

update readme to trigger drone
master
sisjar 2 lat temu
rodzic
commit
ee39e6ee2a
1 zmienionych plików z 0 dodań i 2 usunięć
  1. +0
    -2
      README.md

+ 0
- 2
README.md Wyświetl plik

@ -4,8 +4,6 @@
## Screenshots
<img src="resources/assets/images/screen.png" />
```yml
clone:
git:

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz