Преглед на файлове

Update 'README.md'

update readme to trigger drone
master
sisjar преди 2 години
родител
ревизия
ee39e6ee2a
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 2 реда
  1. +0
    -2
      README.md

+ 0
- 2
README.md Целия файл

@ -4,8 +4,6 @@
## Screenshots
<img src="resources/assets/images/screen.png" />
```yml
clone:
git:

Зареждане…
Отказ
Запис