Procházet zdrojové kódy

renamed function to check alive or not and added name getter

master
myitinos před 5 roky
rodič
revize
88aabb485a
1 změnil soubory, kde provedl 7 přidání a 2 odebrání
  1. +7
    -2
      class/character.hpp

+ 7
- 2
class/character.hpp Zobrazit soubor

@ -32,12 +32,12 @@ class Character
this->def = def;
}
bool checkDied()
bool isDead()
{
return hp <= 0;
}
bool checkAlive()
bool isAlive()
{
return hp > 0;
}
@ -62,6 +62,11 @@ class Character
return def;
}
char *getName()
{
return name;
}
int getAtt()
{
return att;

Načítá se…
Zrušit
Uložit