Преглед на файлове

renamed function to check alive or not and added name getter

master
myitinos преди 5 години
родител
ревизия
88aabb485a
променени са 1 файла, в които са добавени 7 реда и са изтрити 2 реда
  1. +7
    -2
      class/character.hpp

+ 7
- 2
class/character.hpp Целия файл

@ -32,12 +32,12 @@ class Character
this->def = def;
}
bool checkDied()
bool isDead()
{
return hp <= 0;
}
bool checkAlive()
bool isAlive()
{
return hp > 0;
}
@ -62,6 +62,11 @@ class Character
return def;
}
char *getName()
{
return name;
}
int getAtt()
{
return att;

Зареждане…
Отказ
Запис