2 Revīzijas (master)

Autors SHA1 Ziņojums Datums
  angsagd bc884c0b72 Update 'README.md' pirms 4 gadiem
  angsagd 9fc98a0822 Initial commit pirms 4 gadiem