2 Revize (master)

Autor SHA1 Zpráva Datum
  angsagd bc884c0b72 Update 'README.md' před 4 roky
  angsagd 9fc98a0822 Initial commit před 4 roky