Dockerized php7.2-apache with ODBC support, build according to : https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/developer-get-started/php/ubuntu/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
Soekarmana 47013efbf3 add new volume to mount laravel-apache config file 5 lat temu
php-config Initial Commit 5 lat temu
Dockerfile fix Dockerfile indentation and enabling rewrite mod 5 lat temu
LICENSE Initial commit 5 lat temu
README.md Update 'README.md' 5 lat temu
apache-laravel.conf add new apache config file for laravel 5 lat temu
docker-compose.yaml add new volume to mount laravel-apache config file 5 lat temu

README.md

php7.2-odbc

Dockerized php7.2-apache with ODBC support, built according to : https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/developer-get-started/php/ubuntu/