Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

21 wiersze
404 B

<?php
namespace Tests\Feature;
use Tests\TestCase;
use Illuminate\Foundation\Testing\WithoutMiddleware;
use Illuminate\Foundation\Testing\DatabaseMigrations;
use Illuminate\Foundation\Testing\DatabaseTransactions;
class UserTest extends TestCase
{
/**
* A basic test example.
*
* @return void
*/
public function testExample()
{
$this->assertTrue(true);
}
}