Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

18 wiersze
294 B

clone:
git:
image: plugins/git
depth: 50
tags: true
pipeline:
node_test:
image: node:8.1.2
pull: true
commands:
- node -v
- npm -v
- yarn --version
- yarn config set cache-folder .yarn-cache
- yarn install
- yarn run production