Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

51 wiersze
1.3 KiB

{
"name": "laravel/laravel",
"description": "The Laravel Framework.",
"keywords": ["framework", "laravel"],
"license": "MIT",
"type": "project",
"require": {
"php": ">=5.6.4",
"laravel/framework": "5.4.*",
"laravel/tinker": "~1.0"
},
"require-dev": {
"fzaninotto/faker": "~1.4",
"mockery/mockery": "0.9.*",
"phpunit/phpunit": "~5.7"
},
"autoload": {
"classmap": [
"database"
],
"psr-4": {
"App\\": "app/"
}
},
"autoload-dev": {
"psr-4": {
"Tests\\": "tests/"
}
},
"scripts": {
"post-root-package-install": [
"php -r \"file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');\""
],
"post-create-project-cmd": [
"php artisan key:generate"
],
"post-install-cmd": [
"Illuminate\\Foundation\\ComposerScripts::postInstall",
"php artisan optimize"
],
"post-update-cmd": [
"Illuminate\\Foundation\\ComposerScripts::postUpdate",
"php artisan optimize"
]
},
"config": {
"preferred-install": "dist",
"sort-packages": true,
"optimize-autoloader": true
}
}