Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

26 wiersze
523 B

<?php
namespace App\Http\Middleware;
use Closure;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
class RedirectIfAuthenticated
{
/**
* Handle an incoming request.
*
* @param \Illuminate\Http\Request $request
* @param \Closure $next
* @param string|null $guard
* @return mixed
*/
public function handle($request, Closure $next, $guard = null)
{
if (Auth::guard($guard)->check()) {
return redirect('/home');
}
return $next($request);
}
}