Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

17 wiersze
300 B

<?php
namespace App\Http\Middleware;
use Illuminate\Cookie\Middleware\EncryptCookies as BaseEncrypter;
class EncryptCookies extends BaseEncrypter
{
/**
* The names of the cookies that should not be encrypted.
*
* @var array
*/
protected $except = [
//
];
}