Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 

32 řádky
834 B

<?php
namespace App\Http\Controllers\Auth;
use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Foundation\Auth\SendsPasswordResetEmails;
class ForgotPasswordController extends Controller
{
/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Password Reset Controller
|--------------------------------------------------------------------------
|
| This controller is responsible for handling password reset emails and
| includes a trait which assists in sending these notifications from
| your application to your users. Feel free to explore this trait.
|
*/
use SendsPasswordResetEmails;
/**
* Create a new controller instance.
*
* @return void
*/
public function __construct()
{
$this->middleware('guest');
}
}