Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

16 wiersze
508 B

<?php
/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Broadcast Channels
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Here you may register all of the event broadcasting channels that your
| application supports. The given channel authorization callbacks are
| used to check if an authenticated user can listen to the channel.
|
*/
Broadcast::channel('App.User.{id}', function ($user, $id) {
return (int) $user->id === (int) $id;
});