25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 
 

23 satır
914 B

<configuration>
<system.webServer>
<rewrite>
<rules>
<rule name="Imported Rule 1" stopProcessing="true">
<match url="^(.*)/$" ignoreCase="false" />
<conditions>
<add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" ignoreCase="false" negate="true" />
</conditions>
<action type="Redirect" redirectType="Permanent" url="/{R:1}" />
</rule>
<rule name="Imported Rule 2" stopProcessing="true">
<match url="^" ignoreCase="false" />
<conditions>
<add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" ignoreCase="false" negate="true" />
<add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" ignoreCase="false" negate="true" />
</conditions>
<action type="Rewrite" url="index.php" />
</rule>
</rules>
</rewrite>
</system.webServer>
</configuration>