Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

32 wiersze
596 B

<?php
namespace App\Providers;
use Illuminate\Support\Facades\Event;
use Illuminate\Foundation\Support\Providers\EventServiceProvider as ServiceProvider;
class EventServiceProvider extends ServiceProvider
{
/**
* The event listener mappings for the application.
*
* @var array
*/
protected $listen = [
'App\Events\Event' => [
'App\Listeners\EventListener',
],
];
/**
* Register any events for your application.
*
* @return void
*/
public function boot()
{
parent::boot();
//
}
}