Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

33 wiersze
517 B

APP_NAME=Laravel
APP_ENV=local
APP_KEY=
APP_DEBUG=true
APP_LOG_LEVEL=debug
APP_URL=http://localhost
DB_CONNECTION=pgsql
DB_HOST=postgres
DB_PORT=5432
DB_DATABASE=homestead
DB_USERNAME=homestead
DB_PASSWORD=secret
REDIS_HOST=redis
REDIS_PASSWORD=null
REDIS_PORT=6379
BROADCAST_DRIVER=log
CACHE_DRIVER=file
SESSION_DRIVER=redis
QUEUE_DRIVER=sync
MAIL_DRIVER=smtp
MAIL_HOST=smtp.mailtrap.io
MAIL_PORT=2525
MAIL_USERNAME=null
MAIL_PASSWORD=null
MAIL_ENCRYPTION=null
PUSHER_APP_ID=
PUSHER_APP_KEY=
PUSHER_APP_SECRET=