Преглед на файлове

update

Signed-off-by: Bo-Yi Wu <appleboy.tw@gmail.com>
pull/1/merge
Bo-Yi Wu преди 4 години
родител
ревизия
d726da6bf9
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: F84B2110C500B1F
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 4 реда
  1. +4
    -4
      .env.example

+ 4
- 4
.env.example Целия файл

@ -12,15 +12,15 @@ DB_DATABASE=homestead
DB_USERNAME=homestead
DB_PASSWORD=secret
REDIS_HOST=redis
REDIS_PASSWORD=null
REDIS_PORT=6379
BROADCAST_DRIVER=log
CACHE_DRIVER=file
SESSION_DRIVER=redis
QUEUE_DRIVER=sync
REDIS_HOST=redis
REDIS_PASSWORD=null
REDIS_PORT=6379
MAIL_DRIVER=smtp
MAIL_HOST=smtp.mailtrap.io
MAIL_PORT=2525

Зареждане…
Отказ
Запис