Преглед на файлове

add js testing.

Signed-off-by: Bo-Yi Wu <appleboy.tw@gmail.com>
pull/1/merge
Bo-Yi Wu преди 6 години
родител
ревизия
a18ca75f2c
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: F84B2110C500B1F
променени са 1 файла, в които са добавени 13 реда и са изтрити 0 реда
  1. +13
    -0
      .drone.yml

+ 13
- 0
.drone.yml Целия файл

@ -3,3 +3,16 @@ clone:
image: plugins/git
depth: 50
tags: true
pipeline:
node_test:
image: node:8
pull: true
commands:
- node -v
- npm -v
- yarn --version
- yarn config set cache-folder .yarn-cache
- yarn install
- yarn run production

Зареждане…
Отказ
Запис