Преглед на файлове

add secret for fb

Signed-off-by: Bo-Yi Wu <appleboy.tw@gmail.com>
pull/1/merge
Bo-Yi Wu преди 5 години
родител
ревизия
a0d30433f7
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: F84B2110C500B1F
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      .drone.yml

+ 1
- 0
.drone.yml Целия файл

@ -31,6 +31,7 @@ pipeline:
fb:
image: appleboy/drone-facebook
pull: true
secrets: [ fb_page_token, fb_verify_token ]
to: 1234973386524610
when:
event: [ push, pull_request ]

Зареждане…
Отказ
Запис