Преглед на файлове

add git clone

Signed-off-by: Bo-Yi Wu <appleboy.tw@gmail.com>
pull/1/merge
Bo-Yi Wu преди 5 години
родител
ревизия
6728229f8d
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: F84B2110C500B1F
променени са 1 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 0 реда
  1. +5
    -0
      .drone.yml

+ 5
- 0
.drone.yml Целия файл

@ -0,0 +1,5 @@
clone:
git:
image: plugins/git
depth: 50
tags: true

Зареждане…
Отказ
Запис