Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

32 wiersze
596 B

 1. <?php
 2. namespace App\Providers;
 3. use Illuminate\Support\Facades\Event;
 4. use Illuminate\Foundation\Support\Providers\EventServiceProvider as ServiceProvider;
 5. class EventServiceProvider extends ServiceProvider
 6. {
 7. /**
 8. * The event listener mappings for the application.
 9. *
 10. * @var array
 11. */
 12. protected $listen = [
 13. 'App\Events\Event' => [
 14. 'App\Listeners\EventListener',
 15. ],
 16. ];
 17. /**
 18. * Register any events for your application.
 19. *
 20. * @return void
 21. */
 22. public function boot()
 23. {
 24. parent::boot();
 25. //
 26. }
 27. }