soekarmana преди 6 години
родител
ревизия
2530880206
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 0 реда
  1. +3
    -0
      index.php

+ 3
- 0
index.php Целия файл

@ -0,0 +1,3 @@
<?php
echo "Hello World !";
?>

Зареждане…
Отказ
Запис