Преглед изворни кода

changed shebang to python3

master
myitinos пре 2 година
родитељ
комит
576aa5019d
5 измењених фајлова са 6 додато и 3 уклоњено
 1. +1
  -0
    SAgent.py
 2. +1
  -1
    SBrute.py
 3. +2
  -0
    SDict.py
 4. +1
  -1
    SLogin.py
 5. +1
  -1
    STract.py

+ 1
- 0
SAgent.py Прегледај датотеку

@ -0,0 +1 @@
#!/usr/bin/env python3

+ 1
- 1
SBrute.py Прегледај датотеку

@ -1,4 +1,4 @@
#!/usr/bin/env python3.6
#!/usr/bin/env python3
import multiprocessing # Pool, Manager
import multiprocessing.dummy

+ 2
- 0
SDict.py Прегледај датотеку

@ -1,3 +1,5 @@
#!/usr/bin/env python3
def SDict(nim="160000000"):
""" generate dictionary customised for each nim.\n
dictionary generation took only < 0.01s so it is

+ 1
- 1
SLogin.py Прегледај датотеку

@ -1,4 +1,4 @@
#!/usr/bin/env python3.6
#!/usr/bin/env python3
import argparse
import re
from requests import Session

+ 1
- 1
STract.py Прегледај датотеку

@ -1,4 +1,4 @@
#!/usr/bin/python3
#!/usr/bin/env python3
import re
from requests import Session

Loading…
Откажи
Сачувај