Procházet zdrojové kódy

changed shebang to python3

master
myitinos před 2 roky
rodič
revize
576aa5019d
5 změnil soubory, kde provedl 6 přidání a 3 odebrání
 1. +1
  -0
    SAgent.py
 2. +1
  -1
    SBrute.py
 3. +2
  -0
    SDict.py
 4. +1
  -1
    SLogin.py
 5. +1
  -1
    STract.py

+ 1
- 0
SAgent.py Zobrazit soubor

@ -0,0 +1 @@
#!/usr/bin/env python3

+ 1
- 1
SBrute.py Zobrazit soubor

@ -1,4 +1,4 @@
#!/usr/bin/env python3.6
#!/usr/bin/env python3
import multiprocessing # Pool, Manager
import multiprocessing.dummy

+ 2
- 0
SDict.py Zobrazit soubor

@ -1,3 +1,5 @@
#!/usr/bin/env python3
def SDict(nim="160000000"):
""" generate dictionary customised for each nim.\n
dictionary generation took only < 0.01s so it is

+ 1
- 1
SLogin.py Zobrazit soubor

@ -1,4 +1,4 @@
#!/usr/bin/env python3.6
#!/usr/bin/env python3
import argparse
import re
from requests import Session

+ 1
- 1
STract.py Zobrazit soubor

@ -1,4 +1,4 @@
#!/usr/bin/python3
#!/usr/bin/env python3
import re
from requests import Session

Načítá se…
Zrušit
Uložit