Преглед на файлове

use pip freeze to generate requirements.txt

master
myitinos преди 2 години
родител
ревизия
1778272907
променени са 1 файла, в които са добавени 7 реда и са изтрити 4 реда
  1. +7
    -4
      requirements.txt

+ 7
- 4
requirements.txt Целия файл

@ -1,4 +1,7 @@
requests
tqdm
beautifulsoup4
certifi==2019.3.9
chardet==3.0.4
idna==2.8
pkg-resources==0.0.0
requests==2.21.0
tqdm==4.32.1
urllib3==1.24.3

Зареждане…
Отказ
Запис