myitinos преди 5 години
committed by Gitea
ревизия
d00841fc0d
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. +2
    -0
      README.md

+ 2
- 0
README.md Целия файл

@ -0,0 +1,2 @@
# repo-tidak-pintar

Зареждане…
Отказ
Запис