Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

27 wiersze
755 B

<?php
session_start();
if (isset($_SESSION['nim'])) {
header('location:index.php');
}
require_once("conn/db.php");
?>
<html>
<head>
<title>Login Pemira</title>
<link rel="stylesheet" href="public/css/bootstrap.min.css" />
</head>
<body>
<form action="authenticate.php" method="POST">
<div class="input-group">
<span class="input-group-addon" id="basic-addon1">@</span>
<input type="text" name="nim" class="form-control" placeholder="Username" aria-describedby="basic-addon1">
<input type="password" name="pass" class="form-control" placeholder="Password" aria-describedby="basic-addon1">
<input type="submit" name="formSubmit" value="Login" />
</div>
</form>
</body>
</html>