Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 
 

12 řádky
240 B

<?php
$server = "localhost";
$database = "pollingpemilu";
$user = "SA";
$pass = "123EmpatLimaEnam";
$koneksi = odbc_connect("Driver={SQL Server};Server=$server;Database=$database;", $user, $pass);
if (!$koneksi) {
echo "500 Error";
}