Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

5 wiersze
77 B

FROM php
COPY . /app
WORKDIR /app
CMD php -S 127.0.0.1:8080
EXPOSE 8080:8080