myitinos преди 2 години
родител
ревизия
2ed7ca4b49
променени са 4 файла, в които са добавени 7241 реда и са изтрити 0 реда
 1. +12
  -0
    conn/db.php.example
 2. +1583
  -0
    db/db_pemira_2018-10-03_17-57.sql
 3. +2836
  -0
    db/db_pemira_2018-10-05_20-08.sql
 4. +2810
  -0
    db/db_pemira_2018-10-11_17-40.sql

+ 12
- 0
conn/db.php.example Целия файл

@ -0,0 +1,12 @@
<?php
$server = "nama_server";
$database = "nama_db";
$user = "username(biasanya pakai 'sa')";
$pass = "password_mu";
$koneksi = odbc_connect("Driver={SQL Server};Server=$server;Database=$database;", $user, $pass);
if (!$koneksi) {
echo "500 Error";
}

+ 1583
- 0
db/db_pemira_2018-10-03_17-57.sql
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 2836
- 0
db/db_pemira_2018-10-05_20-08.sql
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 2810
- 0
db/db_pemira_2018-10-11_17-40.sql
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


Зареждане…
Отказ
Запис