Преглед на файлове

changed indo.o recipe

master
myitinos преди 5 години
родител
ревизия
8cd5b34c91
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      Makefile

+ 1
- 1
Makefile Целия файл

@ -31,7 +31,7 @@ player.o : $(CLASS_DIR)/player.cpp $(CLASS_DIR)/player.hpp $(CLASS_DIR)/characte
creation.o : $(INTER_DIR)/creation.cpp $(INTER_DIR)/creation.hpp $(CLASS_DIR)/player.hpp $(INTER_DIR)/info.hpp
$(OBJ_CMD)
info.o : $(INTER_DIR)/info.cpp $(INTER_DIR)/info.hpp $(CLASS_DIR)/player.hpp $(CLASS_DIR)/character.hpp $(CLASS_DIR)/monster.hpp
info.o : $(INTER_DIR)/info.cpp $(INTER_DIR)/info.hpp $(CLASS_DIR)/player.hpp $(CLASS_DIR)/character.hpp
$(OBJ_CMD)
betatest.o : $(SYS_DIR)/betatest.cpp $(SYS_DIR)/betatest.hpp

Зареждане…
Отказ
Запис