Webservice sederhana untuk keperluan pembelajaran pemrograman webservice di ITB STIKOM Bali, MK Perancangan Web dan Pemrograman Web.

Uppdaterad 2 år sedan

Uppdaterad 4 år sedan

Uppdaterad 4 år sedan

Uppdaterad 4 år sedan

Uppdaterad 4 år sedan

Uppdaterad 4 år sedan

Uppdaterad 4 år sedan

Uppdaterad 4 år sedan

Game sederhana latihan penjumlahan dan pengurangan untuk anak TK/SD

Uppdaterad 4 år sedan

Clone directory (recursive) and restore any changes made to it.

Uppdaterad 5 år sedan

Uppdaterad 5 år sedan

Uppdaterad 5 år sedan

Kalkulator sederhana untuk memudahkan dosen penguji yang malas menghitung hasil penilaian ujian/sidang TA/skripsi.

Uppdaterad 5 år sedan

Ingin menangid

Uppdaterad 5 år sedan

simple helloworld in php

Uppdaterad 5 år sedan

Uppdaterad 5 år sedan

List soal PWN untuk KSL Seleksi

Uppdaterad 5 år sedan

Assignment 1 Java 2 International class

Uppdaterad 5 år sedan

Code Bali 2018 The Amazing Trace Programs

Uppdaterad 5 år sedan

A simple image to sound conversion python script.

Uppdaterad 5 år sedan