5 Ревизии (master)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  dekguh 87f29c21aa ganti width jadi 0% преди 4 години
  dekguh 53cc5f9ad5 menubar pure js dan css hyahiya преди 4 години
  dekguh d9f46f2559 ini nambah element tml преди 4 години
  dekguh f729608624 edit readme nya qaqak преди 4 години
  dekguh cf4182b809 belajar ngegit преди 4 години