Game sederhana latihan penjumlahan dan pengurangan untuk anak TK/SD
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
angsagd 9197aaf2e1 Upload files to 'js' 4 lat temu
css Upload files to 'css' 4 lat temu
img Upload files to 'img' 4 lat temu
js Upload files to 'js' 4 lat temu
.gitignore Initial commit 4 lat temu
LICENSE Initial commit 4 lat temu
README.md Update 'README.md' 4 lat temu
index.html Upload files to '' 4 lat temu

README.md

Latihan Penjumlahan/Pengurangan

Game sederhana latihan matematika penjumlahan dan pengurangan untuk anak TK/SD.

Level

Level dapat diatur pada file rules.js [next update: JSON files]. cek dokumentasi pada file.